Disclaimer


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en de gehele website van vliegenvanafeelde.net. Door de webpagina en de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Vliegenvanafeelde.net is een informatieve website. Doel van deze website is het informeren van de bezoeker over de mogelijkheden over het vliegen vanaf eelde. Eventuele reizen of andere producten waarover wordt gesproken op deze website zijn geen producten van vliegenvanafeelde.net. Wij zijn geen reisorganisatie of reisbureau en zijn niet aansprakelijk voor de producten of reizen die worden aangeboden door de sites waar wij naar toe linken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vliegenvanafeelde.net aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op deze website berust bij vliegenvanafeelde.net of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan vliegenvanafeelde.net. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door vliegenvanafeelde.net.